Milpet;

 ATUTCO ile yaptığı iş ortaklığı çerçevesinde,