Milpet;  

ATUTCO ile yaptığı iş ortaklığı çerçevesinde,